Privacyverklaring

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud, gevestigd aan Koningin Wilhelminaweg 49 8384 GG Wilhelminaoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud
Koningin Wilhelminaweg 49
8384 GG Wilhelminaoord
+31 (0) 619945167

Bert Kruijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud Hij is te bereiken via info@bertkruijerbosentuinonderhoud.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bertkruijerbosentuinonderhoud.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud analyseert uw gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Uw ip adres wordt hierbij anoniem gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud verstrek, mochten wij al een mailadres of telefoonnummer van u hebben, nooit gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer over het specifieke gebruik van cookies op onze website vind u hier: cookiechecker.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht u toch menen dat wij gegevens van u bewaren dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bertkruijerbosentuinonderhoud.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bert Kruijer bos- en tuinonderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website wordt zo goed mogelijk beveiligd en onderhouden en is voorzien van een SSL certificaat dat ervoor zorgt dat informatie versleuteld verzonden wordt.

Gebruik van afbeeldingen op de website
De gebruikte afbeeldingen op de website zijn afkomstig uit eigen collectie of van rawpixel.com en worden met toestemming gebruikt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bertkruijerbosentuinonderhoud.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Bert Kruijer  spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Bert Kruijer noch de maker van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Bert Kruijer